گزارش عملکرد کمیته توسعه راهبردهای راه‌آسمان در سال ۹۸

کمیته توسعه راهبردها در سال ۱۳۹۸ و به دنبال تعیین استراتژیها، اهداف و برنامه های تعریف شده بنیاد، بیشترین تمرکز را بر فرآیند کنترل استراتژی و مدیریت اجرای برنامه ها [...]

کمیته توسعه راهبردها در سال ۱۳۹۸ و به دنبال تعیین استراتژیها، اهداف و برنامه های تعریف شده بنیاد، بیشترین تمرکز را بر فرآیند کنترل استراتژی و مدیریت اجرای برنامه ها نمود.
در این راستا با بررسی صورت گرفته براساس اقدامات انجام شده در سایر کمیته ها، وضعیت کلی اهداف کلیدی بنیاد به شرح ذیل تعیین گردید:

 1. افزایش سطح سواد سلامت به منظور کاهش عوامل ایجاد سرطان و کاهش مواجهه در راستای کاهش ابتلا (بسیار مطلوب و متناسب با برنامه های عملیاتی)
 2. افزایش طول عمر ( امید به زندگی ) توام با سلامتی بیماران مبتلا به سرطان
  (بسیار مطلوب و متناسب با برنامه های عملیاتی)
 3. حمایت مالی بیماران مبتلا به سرطان در برابر هزینه های درمان و اثرات بیماری
  (مطلوب و دارای کمی انحراف از برنامه های عملیاتی)
 4. افزایش نقش آفرینی در ارائه خدمات و توسعه روحیه مطالبه گری سلامت در جامعه
  (مطلوب و دارای کمی انحراف از برنامه های عملیاتی)
 5. بهبود مستمر فرآیندها،کیفیت ارائه خدمات و رضایت گیرندگان خدمت و اعضا
  (مطلوب و دارای کمی انحراف از برنامه های عملیاتی)
 6. توسعه نظام نوآوری در ارائه خدمات موسسه با رویکرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در حوزه سرطان
  (نامطلوب و دارای انحراف از برنامه های عملیاتی)

همچنین از ۵۰ برنامه کلیدی عملکرد ، بیشترین دستیابی به اهداف در برنامه و کمترین تحقق اهداف در برنامه ها به شرح ذیل مشخص گردید:

بیشترین پیشرفت
غربال گری ( حوزه سرطان سینه )
توانمند سازی گروههای هدف با آموزش (واحدهای صنعتی )
ایجاد محتوای آموزشی ( مجلات الکتریکی )
توانمند سازی گروههای هدف با آموزش ( کارکنان دولت )
ایجاد محتوای آموزشی ( بروشورهای آموزشی )
جلب مشارکت همیاران ( چهره های شاخص و مطرح )
توانمند سازی گروههای هدف با آموزش ( همیاران موسسه )
ارائه خدمات تشخیصی در مرکز پزشکی هسته ای
جلب مشارکت همیاران ( اصناف )
توسعه همیاران و جلب مشارکت
طرح همیار ان سلامت ( دانش آموزی )
طرح سفره های آسمانی -مراسم اطعام هر متوفی
پوشش درمانی بیماران سرطانی
تبلیغات محیطی
طرح قلک خانگی
کمترین پیشرفت
غربال گری ( حوزه سرطان رحم )
غربال گری ( حوزه گوارش )
وب سایت خوداظهاری طرح پیشگیری و تشخیص سرطان
ایجاد محتوای آموزشی ( مولتی مدیا )
طرح حضور برندهای برتر ملی در گروه حامیان معنوی
تولید و پخش برنامه در رسانه ها ( رادیو )
تولید و پخش برنامه در رسانه ها ( روزنامه )
ارائه خدمات تصویر برداری
ارائه خدمات پاتولوژی و پاراکلینیکی
طراحی و ایجاد کارکتر سمبلیک و ارزشی موسسه
پوشش بیمه پایه سلامت برای بیماران سرطانی
توسعه انگیزش همیاران

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان