“کارگاه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”

“کارگاه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب” در این کارگاه آموزشی حدود ۷۰ نفر از مباحث کنترل استرس، راههای آرام سازی و تاثیر استرس بر روابط والدین [...]

“کارگاه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”

در این کارگاه آموزشی حدود ۷۰ نفر از مباحث کنترل استرس، راههای آرام سازی و تاثیر استرس بر روابط والدین با فرزند توسط خانم قدیری؛ روانشناس بنیاد راه آسمان بهره مند شدند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان