شرح عملکرد پوشاک ۳ ماهه چهارم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

پوشاک ۱- اهدای لباس گرم به ۱۰ خانواده نیازمند ۲- اهدای کفش و کیف برای دانش آموزان نیازمند موسسه نیکوکاران راه آسمان

پوشاک
۱- اهدای لباس گرم به ۱۰ خانواده نیازمند
۲- اهدای کفش و کیف برای دانش آموزان نیازمند

موسسه نیکوکاران راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای