توزیع سبد کالا بین خانواده های آبرومند و نیازمند

همیاران عزیز و مهربان درود … دوباره از دستان مهربانتان می گوییم که همواره سفره نیازمندان را پر میکند از عشق… در راستای اهداف موسسه جهت رفع نیازهای معیشتی و [...]

همیاران عزیز و مهربان درود …
دوباره از دستان مهربانتان می گوییم که همواره سفره نیازمندان را پر میکند از عشق…
در راستای اهداف موسسه جهت رفع نیازهای معیشتی و تأمین سبد کالای تحت پوشش، با توجه به تصمیم هیأت مدیره مبنی بر سطح بندی خانواده ها، در نظر است از این پس برای تمامی خانواده های سطح یک همه ماهه سبد کالای حمایتی کامل تهیه و توزیع گردد. قطعا با حمایتهای مستمر شما همیاران عزیز این طرح حمایتی با موفقیت اجرا و توسعه خواهد یافت.
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای