مهندس مهدی جعفری
مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان