برچسب: کانون بازنشستگان

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان”
“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان” در این کارگاه که حدود ۴۰ نفر شرکت کرده بودند خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان ضمن تشریح [...]
Read More
“بار دیگر بازنشستگان استان سمنان در جلسه ی آموزشی بنیاد راه آسمان شرکت کردند”
“بار دیگر بازنشستگان استان سمنان در جلسه ی آموزشی بنیاد راه آسمان شرکت کردند” دکتر ناصر رهبر؛ مدرس افتخاری راه آسمان ضمن تشریح سرطان های پوست، پستان، رحم و پروستات، [...]
Read More
“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان”
“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان” در این کار‌گاه خانم دکتر اقوامی در خصوص سرطان روده بزرگ، علل و راههای پیشگیری از آن توضیح داد. در پایان [...]
Read More
کارگاه آموزشی برای بازنشستگان
کارگاه آموزشی برای بازنشستگان ۶۰نفر از اعضای کانون بازنشستگان سمنان در کارگاه آموزشی سرطان و راههای پیشگیری از آن شرکت کردند. علاوه بر این برای ۶۰ نفر شرکت کنندگان کنترل [...]
Read More
برگزاری دومین جلسه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان استان سمنان
برگزاری دومین جلسه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان استان سمنان دومین جلسه آموزشی توسط مدرسین و ماماهای راه آسمان ؛خانم ها اعتمادی و محبوبی ، در کانون بازنشستگان برگزار [...]
Read More
بازنشستگان استان سمنان : منتظر جلسات آموزشی بیشتر راه آسمان هستیم….۱۳۹۷/۹/۲۴
بازنشستگان استان سمنان : منتظر جلسات آموزشی بیشتر راه آسمان هستیم….۱۳۹۷/۹/۲۴ صبح بیست و چهار آذر جلسه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان استان سمنان برگزار شد . خانم دکتر [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای