برگزاری کارگاه آموزشی بنیاد نیکوکاران راه آسمان شاهرود
برگزاری کارگاه آموزشی بنیاد نیکوکاران راه آسمان شاهرود جناب دکتر محمدی در جلسه آموزش و پیشگیری بنیاد نیکوکاران راه آسمان، چهارشنبه یکم آبان ماه ۹۸: پس از بیماری های قلبی [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای