برچسب: نخستین سالگرد افتتاح مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

مصاحبه با خانم دکتر صبور؛ متخصص مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در سالگرد افتتاح…
مصاحبه با خانم دکتر صبور؛ متخصص مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در سالگرد افتتاح این مرکز در سمنان دستگاه اسکن مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان یکی از پیشرفته [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای