“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بیمارستان شفاء در سالن تامین اجتماعی”
“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بیمارستان شفاء در سالن تامین اجتماعی” در این کارگاه آموزشی که با حضور ۶۵ نفر برگزار شد، خانم اعتمادی ضمن معرفی راه آسمان، تشریح سرطان [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای