برچسب: فدراسیون بسکتبال ایران

“انعکاس حمایت ورزشکاران بزرگ ملی از بچه های راه آسمان در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال”
“انعکاس حمایت ورزشکاران بزرگ ملی از بچه های راه آسمان در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال” بدنبال حضور بچه های عزیز راه آسمان در مراسم ورود کاپ جهانی بسکتبال به ایران [...]
Read More
برای اولین بار کاپ جام جهانی بسکتبال ۲۴ ساعت مهمان ایرانی ها بود و پنج…
برای اولین بار کاپ جام جهانی بسکتبال ۲۴ ساعت مهمان ایرانی ها بود و پنج شنبه به چند نقطه از تهران سفر کرد. در بخشی از این مراسم، تعدادی از [...]
Read More
فراخوان مهربانی