” سهیم شدن در قربانی روز عید قربان با هر توان مالی “
” سهیم شدن در قربانی روز عید قربان با هر توان مالی ” با توجه به شرایط کنونی، بنیاد نیکوکاران راه آسمان آمادگی دارد با اختصاص سرانه گوشت به بیماران [...]
Read More
“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی”
“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی” مشیت الهی بر آن شد، یکی از عزیزانمان که مبتلا به سرطان بود پس از تحمل بیماری، مدتی پیش از زمین [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای