توزیع لوازم تحریر اهدایی راه آسمان بین عزیزان گرفتار در بحران سیل کالپوش
توزیع لوازم تحریر اهدایی راه آسمان بین عزیزان گرفتار در بحران سیل کالپوش تیم پزشکی و فرهنگی اعزامی از سمنان به مناطق سیل زده کالپوش، خدمات پزشکی، حمایتی و فرهنگی [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای