نشست صمیمی و بازدید دکتر کاظمی از موسسه راه آسمان
“نشست صمیمی و بازدید دکتر کاظمی از موسسه راه آسمان” در این نشست پس از تشریح برنامه ها و اهداف موسسه، دکتر کاظمی از این اقدامات ارزشمند اجتماعی در زادگاهشان [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای