برچسب: دکتر ناصر رهبر

“بار دیگر بازنشستگان استان سمنان در جلسه ی آموزشی بنیاد راه آسمان شرکت کردند”
“بار دیگر بازنشستگان استان سمنان در جلسه ی آموزشی بنیاد راه آسمان شرکت کردند” دکتر ناصر رهبر؛ مدرس افتخاری راه آسمان ضمن تشریح سرطان های پوست، پستان، رحم و پروستات، [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره ورزش ۱۳۹۷/۸/۲۷
برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در اداره ورزش ۱۳۹۷/۸/۲۷ در ادامه جلسات آموزش و پیشگیری ، مدرسان افتخاری راه آسمان میهمان اداره ورزش و جوانان استان سمنان بودند [...]
Read More
معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی