نقش استرس در ایجاد سرطان ۱۳۹۷/۹/۱۹
نقش استرس در ایجاد سرطان ۱۳۹۷/۹/۱۹ نوزدهمین روز از ماه آذر مدرسان افتخاری راه آسمان ، رییس هئیت مدیره و آقای عباس وفا مدیر کمیته قلک مهمان اداره کل محیط [...]
Read More
برگزاری دومین جلسه آموزشی در دبیرستان دخترانه کوثر ۱۳۹۷/۸/۲۶
برگزاری دومین جلسه آموزشی در دبیرستان دخترانه کوثر ۱۳۹۷/۸/۲۶ در ادامه جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان ، بیست و ششمین روز از ماه آبان ، مدرس افتخاری راه آسمان [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزشی با مشارکت راه آسمان و درمانگاه شهید مطلبی در مسجد سید الشهدا…
برگزاری جلسه آموزشی با مشارکت راه آسمان و درمانگاه شهید مطلبی در مسجد سید الشهدا سمنان ۱۳۹۷/۷/۱۴ در ادامه برگزاری های جلسات آموزشی مدرس راه آسمان و همکاران درمانگاه شهید [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزشی توسط مدرس افتخاری راه آسمان،خانم دکتر علی نیا در درمانگاه شهید مطلبی…
برگزاری جلسه آموزشی توسط مدرس افتخاری راه آسمان،خانم دکتر علی نیا در درمانگاه شهید مطلبی سمنان ۱۳۹۷/۷/۱۱ در راستای جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان مدرس افتخاری راه آسمان میزبان [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان
برگزاری جلسه آموزشی توسط راه آسمان در مدرسه دخترانه نخبگان سمنان در ادامه برگزاری های جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان و روز جهانی قلب، مدرس افتخاری راه آسمان در [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای