برگزاری دومین جلسه آموزشی در دبیرستان دخترانه کوثر ۱۳۹۷/۸/۲۶
برگزاری دومین جلسه آموزشی در دبیرستان دخترانه کوثر ۱۳۹۷/۸/۲۶ در ادامه جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان ، بیست و ششمین روز از ماه آبان ، مدرس افتخاری راه آسمان [...]
Read More
برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان پستان در دبیرستان کوثر استان سمنان
برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان پستان در دبیرستان کوثر استان سمنان ۱۳۹۷/۸/۲۰ در ادامه جلسات آموزش و پیشگیری از سرطان ، صبح دیروز مدرس افتخاری راه آسمان ؛ [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان