برچسب: جهاد کشاورزی شاهرود

کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در اداره ی جهاد کشاورزی شاهرود
کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در اداره ی جهاد کشاورزی شاهرود در این جلسه که با حضور ۳۰ نفر از کارکنان این اداره در شاهرود برگزار شد دکتر محمدی درخصوص [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای