برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در جلسه قرآنی ۱۳۹۷/۷/۲۱
برگزاری جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان در جلسه قرآنی ۱۳۹۷/۷/۲۱ جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان صبح دیروز در جلسه قرآنی توسط مدرس افتخاری راه آسمان ، خانم دکتر [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای