“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”
“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب” در این جلسه که حدود ۷۰ نفرحضور داشتند، خانم شاهی؛ روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان، شیوه صحیح تربیت کودکان [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای