“راه آسمان دوستدار محیط زیست”
“راه آسمان دوستدار محیط زیست” بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استفاده از ظروف غیر پلاستیکی در جشن شکرگزاری به کمپین نه به پلاستیک پیوست. “روابط عمومی راه آسمان”
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای