برچسب: جراح و فوق تخصص ارولوژی

حضور دکتر علی اصغر یار محمدی در دفتر بنیاد راه آسمان شاهرود
حضور دکتر علی اصغر یار محمدی جراح و فوق تخصص ارولوژی، رییس بیمارستان پیوند اعضای منتصریه ی مشهد و عضو هیئت امنای بنیاد نیکوکاران راه آسمان در دفتر بنیاد شاهرود. [...]
Read More
فراخوان مهربانی