برچسب: بیمار مبتلا به سرطان

“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی”
“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی” مشیت الهی بر آن شد، یکی از عزیزانمان که مبتلا به سرطان بود پس از تحمل بیماری، مدتی پیش از زمین [...]
Read More
“راه آسمان؛ تکه ای از بهشت بر زمین”
“تکه ای از بهشت” بخشی از صحبت های مادر عزیز مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد راجع به راه آسمان: اینجا جاییست از جنس آرامش … جایی که می توانم [...]
Read More
“سهم من به راه آسمان اندکی مهربانی…”
“سهم من به راه آسمان اندکی مهربانی…” در اقدامی زیبا، یکی از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد مبلغی را جهت کمک به همنوع خود و دیگر مبتلایان، پرداخت. [...]
Read More
قول زیبا
آنچه می خوانید صحبت های یکی از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش راه آسمان می باشد. “قول زیبا” برگه آزمایش در دست، نگاه سر خورده بر خطوط و ذهنی [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای