برچسب: بخش پزشکی هسته ای

حمایت مالی اتحادیه های اصناف شهرستان سمنان جهت تجهیز بخش پزشکی هسته ای
“حمایت مالی اتحادیه های اصناف شهرستان سمنان جهت تجهیز بخش پزشکی هسته ای” به دنبال برگزاری نشست نیک اندیشان حوزه سلامت در اسفند ماه ۹۵ جمعی از اتحادیه های شهرستان [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای