همکاری با راه‌آسمان

همکاری با بنیاد راه‌آسمان

مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Social Responsibility)، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان های بخش خصوصی در راستای حفظ، مراقبت و کمک به منافع عمومی جوامعی که در آن فعالیت دارند انجام میدهند.
این حمایتها میتواند به اشکال مختلف چون: اعطای هزینه طرح های عمرانی و توسعه ای، کمک هزینه های تحصیلی، توزیع اقلام موردنیاز، حمایت از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در راستای بهبود شرایط و افزایش سطح رفاه اجتماعی آن جوامع صورت پذیرد.

فعالیت‌های بنیاد

بنیاد نیکوکاران راه آسمان براساس رسالت سازمانی خود در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در جامعه، علاوه بر یاری رسانی مستقیم به این افراد و خانواده ایشان، با ساخت مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان کلیه خدمات تشخیصی و تصویربرداری را برای بیماران مبتلا به سرطان به رایگان انجام می دهد . همچنین در اجرای فعالیت های مختلف اطلاع رسانی اعم از برگزاری کمپین های اطلاع رسانی، انتشار و توزیع بروشورهای آموزشی در جهت آشنایی آحاد جامعه با این بیماری و روشهای پیشگیری از آن، فعالیت های متنوعی را اجرا نموده است.

این اقدامات از طریق حمایت و مشارکت افراد حقیقی و یا سازمانهای مختلف اعم از غیردولتی، خصوصی، عمومی و دولتی در راستای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان بیماری مبتلا به سرطان اجرا گردیده که تاکنون نیز نقش بسزایی داشته است.

در صورت تمایل ،خیرین و نیکوکاران گرامی میتوانند
از طریق هماهنگی با واحد مرکزی بنیاد( ۳۳۳۶۱۷۰۰ ۰۲۳)
نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و تعریف نوع همکاری مورد نظر و حمایت از فعایتهای بنیاد اقدام نمایند.

اینماد راه آسمان