هدایا و نذورات

هدایا و نذورات

*اینجانب

*به شماره همراه

مبلغ

ریال یا کالاهای

را به موسسه راه آسمان اهدا می نمایم.

* تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد
اینماد راه آسمان