راه آسمانی شوید

اکنون راه آسمانی شوید

فرم عضویت همیاران راه آسمان

به منظور تحقق اهداف عالیه بنیاد نیکوکاران راه آسمان به ویژه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و تجهیز و راه اندازی مرکز جامع مبارزه با سرطان تمایل به عضویت در خانواده بزرگ راه آسمان و حمایت از برنامه های انسان دوستانه به شرح زیر را دارم:

آمادگی دارم در یکی از کمیته ها یا واحدهای زیر به صورت داوطلبانه فعالیت نمایم:
کمیته ها:
آموزش و پیشگیری
جذب مشارکتها
تبلیغات ، اطلاع رسانی وIT
سلامت
واحد ها:
مالی و اداری
بانوان
دانشجویی
پشتیبانی

تمایل دارم در روزهای

شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

در

صبح ها
بعدازظهرها

به میزان

ساعت در روز با راه آسمان همکاری نمایم.

1-مشارکت ماهیانه به مبلغ:
روش پرداخت:

2-علاقمند به دریافت قلک راه آسمان هستم:
رومیزیزمینی

* تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد
اینماد راه آسمان