پروژه بزرگ راه آسمان
  • زمان باقی مانده:0روز باقی مانده است.
  • اهدا کنندگان:1
  • مبلغ تامین و تعهد شده :70 میلیارد تومان
مکان:سمنان
بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است: مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع، زیر بنای فاز یک پروژه: 10700 متر مربع ،شامل:رادیوتراپی، شیمی درمانی، تصویربرداری تشخیصی، کلینیک تخصصی ، داخلی، آزمایشگاه تخصصی و پژوهشی، توانبخشی
مبلغ تامین و تعهد شده:70,000,000,000 تومان
ساخت پروژه و تجهیز:500,000,000,000 تومان

بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است:

  • مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع
  • زیر بنای فاز یک پروژه: ۱۰۷۰۰ متر مربع ، شامل:رادیوتراپی، شیمی درمانی، تصویربرداری تشخیصی، کلینیک تخصصی داخلی، آزمایشگاه تخصصی و پژوهشی، توانبخشی
  • هزینه تملک زمین: ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
  • مبلغ تامین و تعهد شده:  ۷۰ میلیارد تومان
مرکز پزشکی هسته‌ای