پروژه بزرگ راه آسمان
  • زمان باقی مانده:0روز باقی مانده است.
  • اهدا کنندگان:1
  • رقم تامین شده :53000000000 ریال
مکان:سمنان
بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است: مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع، زیر بنای فاز یک پروژه: ۶,۴۰۰ متر مربع ، شامل:کلینیک فوق تخصصی سرطان، بخش تشخیصی و تصویربرداری، شیمی درمانی، آزمایشگاه ، پژوهشی و آموزشی
مبلغ جمع آوری شده:53,000,000,000 ریال
هدف:1,046,500,000,000 ریال

بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است:

  • مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع
  • زیر بنای فاز یک پروژه: ۶,۴۰۰ متر مربع ، شامل:کلینیک فوق تخصصی سرطان، بخش تشخیصی و تصویربرداری، شیمی درمانی، آزمایشگاه ، پژوهشی و آموزشی
  • هزینه تملک زمین:۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
  • هزینه ساخت فاز یک: ۴۰۰ میلیارد ریال
  • هزینه تجهیزات: ۶۰۰ میلیارد ریال
  • مبلغ تامین شده: ۵۳ میلیارد ریال
معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی