پروژه بزرگ راه آسمان
  • زمان باقی مانده:0روز باقی مانده است.
  • اهدا کنندگان:1
  • رقم تامین شده :50 میلیارد تومان
مکان:سمنان
بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است: مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع، زیر بنای فاز یک پروژه: 10700 متر مربع ،شامل:رادیوتراپی، شیمی درمانی، تصویربرداری تشخیصی، کلینیک تخصصی ، داخلی، آزمایشگاه تخصصی و پژوهشی، توانبخشی
مبلغ جمع آوری شده:50,000,000,000 تومان
هدف:300,000,000,000 تومان

بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استمداد از عنایات الهی و همّت خیرین نیک اندیش، ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را با مشخصات زیر برنامه ریزی نموده است:

  • مساحت زمین ۳۰,۰۰۰ متر مربع
  • زیر بنای فاز یک پروژه: ۱۰۷۰۰ متر مربع ، شامل:رادیوتراپی، شیمی درمانی، تصویربرداری تشخیصی، کلینیک تخصصی داخلی، آزمایشگاه تخصصی و پژوهشی، توانبخشی
  • هزینه تملک زمین: ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
  • هزینه ساخت فاز یک: ۲۴۰ میلیارد تومان
  • هزینه تجهیزات پزشکی: ۲۶۰ میلیارد تومان
  • مبلغ تامین شده:  ۵۰ میلیارد تومان
مرکز پزشکی هسته‌ای