دسته: گزارش مدیریت خدمات اجتماعی

گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی درسال ۹۸
بخش اول گزارش عملکرد تعداد کل بیماران تحت پوشش بنیاد درسال ۹۸ ، ۲۱۷ نفربوده که ۸۹ نفردرشهرستان سمنان، ۶۸ نفردرشهرستان شاهرود، ۳۲ نفردرشهرستان دامغان، ۱۶ نفردرشهرستان مهدیشهر، ۷ نفردرشهرستان [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان