دسته: گزارش عملکرد

کمیته مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در سال ۱۳۹۸
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل مسئول معرفی اهداف و دستاوردهای بنیاد به جامعه و مخاطبین است، همچنین برقراری تعاملات داخلی و خارجی و هماهنگی ارتباطات و تعامل سازنده با [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای