مهرگستری نسل‌به‌نسل …

ظهر چهاردهم دی‌ماه، بنیاد نیکوکاران راه آسمان کم سن‌ترین عضو خود را ثبت نام کرد. خانم رویا بیدختی روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان، با پرکردن فرم عضویتی به اسم [...]

ظهر چهاردهم دی‌ماه، بنیاد نیکوکاران راه آسمان کم سن‌ترین عضو خود را ثبت نام کرد.
خانم رویا بیدختی روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان، با پرکردن فرم عضویتی به اسم نوزاد سه‌ماه‌اش “رونا عوض‌پور” و زدن اثر انگشت او در زیر فرم، دخترش را عضو خانواده نیکوکاران راه آسمان کرد.
مهرورزی تضمینی است برای خوشبختی، چه زیباست از آغاز زندگی منش مهربانی را بر دل دلبندمان نشانیم تا اثر آن در روناها، مانا مانَد.
مادرانه‌ای رویاگونه که واقعی شد. از زبان مادرش:
امروز برای رونا اتفاق قشنگی رقم خورد که خیلی برایم ارزشمند بود و هست. خیلی دوست دارم رونا در کارهای نیک سهیم باشد و حس قشنگ کمک‌کردن به دیگران را درک کند.
تصمیم گرفتیم عضو افتخاری بنیاد نیکوکاران راه آسمان شود و در بزرگسالی اگر خودش مایل بود این راه را ادامه دهد. امروز وقتی نشان منقش راه آسمان روی لباس رونا نصب شد، اشک در چشمانم جمع شد. امیدوارم در آینده خودش هم از این اتفاق خوشحال باشد.

الآن مائیم؛ ولی ادامه راه آسمان در دست روناهاست که چون خورشیدی درخشان، پاک و زیبا در این آسمان، راه را ادامه خواهند داد.

همراه اگر تو باشی این راه آسمانیست

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان