بازدید علمی دانشجویان عمران از پروژه راه آسمان

در بازدید دانشجویان دانشکده عمران سمنان از پروژه مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان: – آقای صدیقی، مدیرعامل و بنیانگذار راه آسمان، بنیاد نیکوکاران راه آسمان و اهداف [...]

در بازدید دانشجویان دانشکده عمران سمنان از پروژه مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان:
– آقای صدیقی، مدیرعامل و بنیانگذار راه آسمان، بنیاد نیکوکاران راه آسمان و اهداف آن را معرفی کرد.
– آقای دکتر خیرالدین، مدیر کمیته فنی و مهندسی راه آسمان، ضمن معرفی پروژه مردمی راه آسمان به توضیحات تخصصی
و فنی پرداخت.
– آقای مهندس مقدم، ناظر و مشاور پروژه، مطالبی در خصوص بونکرهای شتابدهنده خطی رادیوتراپی راه آسمان ارائه نمود.
دانشجویان نیز از آشنایی با این پروژه مردمی، عملیات اجرایی و آموزش میدانی ابراز خرسندی کردند.
در پایان تیم مهندسی پروژه پاسخگوی پرسشهای دانشجویان بود.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای