بازدید علمی دانشجویان عمران از پروژه راه آسمان

در بازدید دانشجویان دانشکده عمران سمنان از پروژه مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان: – آقای صدیقی، مدیرعامل و بنیانگذار راه آسمان، بنیاد نیکوکاران راه آسمان و اهداف [...]

در بازدید دانشجویان دانشکده عمران سمنان از پروژه مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان:
– آقای صدیقی، مدیرعامل و بنیانگذار راه آسمان، بنیاد نیکوکاران راه آسمان و اهداف آن را معرفی کرد.
– آقای دکتر خیرالدین، مدیر کمیته فنی و مهندسی راه آسمان، ضمن معرفی پروژه مردمی راه آسمان به توضیحات تخصصی
و فنی پرداخت.
– آقای مهندس مقدم، ناظر و مشاور پروژه، مطالبی در خصوص بونکرهای شتابدهنده خطی رادیوتراپی راه آسمان ارائه نمود.
دانشجویان نیز از آشنایی با این پروژه مردمی، عملیات اجرایی و آموزش میدانی ابراز خرسندی کردند.
در پایان تیم مهندسی پروژه پاسخگوی پرسشهای دانشجویان بود.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان