جلسه آموزشی مدیریت سلامت راه آسمان برای پرسنل ادارات مهدیشهر

جلسه آموزشی بنیاد راه آسمان‌ برای پرسنل ادارات مهدیشهر در مرکز بهداشت تبیانیان برگزار شد. در این جلسه خانم مریم معمار، مدرس افتخاری و عضو محترم کمیته آموزش و پیشگیری [...]

جلسه آموزشی بنیاد راه آسمان‌ برای پرسنل ادارات مهدیشهر در مرکز بهداشت تبیانیان برگزار شد.
در این جلسه خانم مریم معمار، مدرس افتخاری و عضو محترم کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان با بیان: “با ارتباط موثر، درک و همدلی جهانی زیبا می سازیم” به مبحث ارتباطات موثر پرداخت.
در پایان بروشورهای آموزشی بنیاد راه آسمان، توزیع گردید.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد نیکوکاران راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای