” بازدید نماینده سفارت ژاپن از بخش ماموگرافی راه آسمان “

این بازدید به منظور ارزیابی عملکرد و نحوه بهره برداری از بخش ماموگرافی که در شهریور ماه سال جاری با حضور سفیر کشور ژاپن در سمنان افتتاح گردید صورت گرفت. [...]

این بازدید به منظور ارزیابی عملکرد و نحوه بهره برداری از بخش ماموگرافی که در شهریور ماه سال جاری با حضور سفیر کشور ژاپن در سمنان افتتاح گردید صورت گرفت.
در پایان بازدید از بخش ماموگرافی و پروژه مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان، نماینده بخش همکاری های اقتصادی سفارت ژاپن ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب بخش ماموگرافی، قول مساعد برای استمرار همکاری های سفارت ژاپن در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز را داد.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد نیکوکاران راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای