برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر”

در این جلسه خانم مریم معمار، مدرس افتخاری و عضو محترم کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان، به تشریح مهارت های رفتاری و ارتباطی با بیمار و همراه آن، [...]

در این جلسه خانم مریم معمار، مدرس افتخاری و عضو محترم کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان، به تشریح مهارت های رفتاری و ارتباطی با بیمار و همراه آن، پرداخت.
در پایان بروشورهای آموزشی بنیاد راه آسمان، بمناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان توزیع گردید.

۸ الی ۱۵ بهمن ماه ، هفته ملی مبارزه با سرطان

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد نیکوکاران راه آسمان ”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان