” برگزاری جلسه آموزشی اصول تغذیه و بهداشت توسط مدیریت سلامت راه آسمان “

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاران راه آسمان: در تداوم برنامه های پیشگیرانه، جلسه آموزشی راه آسمان با مبحث اصول تغذیه و بهداشت، در اداره کل امور مالیاتی استان برگزار [...]

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاران راه آسمان:
در تداوم برنامه های پیشگیرانه، جلسه آموزشی راه آسمان با مبحث اصول تغذیه و بهداشت، در اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد.
خانم دکتر صدیقه ذوالفقاری، دکترای حرفه ای پزشکی و مدرس افتخاری راه آسمان بر نقش تغذیه سالم در پیشگیری و حتی درمان سرطان تایید کردند.
وی افزود: نوع و مقدار پروتئین غذایی سهم چربی‌های اشباع و چربی‌های غیراشباع نیز از عوامل غذایی هستند که می‌توانند در کاهش و یا افزایش بروز بیماری سرطان موثر باشند و همچنین نوع آماده کردن مواد غذایی نقش مهمی دارد.
در این جلسه آموزشی که حدود ۴۰ نفر از کارکنان شرکت داشتند، ضمن معرفی و اهداف بنیاد راه آسمان ، پمفلت های آموزشی، فرم همیاری و قلک توزیع گردید.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد نیکوکاران راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان