انجام غربالگری سرطان در بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر توسط مدیریت سلامت راه آسمان

در ادامه فعالیت های پیشگیرانه ی بنیاد راه آسمان بخصوص در هفته ملی مبارزه با سرطان، معاینه و غربالگری سرطان پستان برای پرسنل محترم بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر برگزار گردید. [...]

در ادامه فعالیت های پیشگیرانه ی بنیاد راه آسمان بخصوص در هفته ملی مبارزه با سرطان، معاینه و غربالگری سرطان پستان برای پرسنل محترم بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر برگزار گردید.
❇️ در این غربالگری که توسط اعضا محترم کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان خانم اعتمادی و خانم اعوانی، کارشناس ارشد مامایی انجام شد، ضمن توزیع بروشور های آموزشی سرطان ها، توصیه هایی در خصوص خودمراقبتی به مراجعه کنندگان آموزش داده شد.

۸ الی ۱۵ بهمن ماه ، هفته ملی مبارزه با سرطان

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد نیکوکاران راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای