درج لگوی بنیاد راه آسمان بر روی لباس ورزشکاران

در راستای تشویق و توسعه فعالیت ورزشی و به منظور افزایش انگیزه در نوجوانان به عنوان آینده سازان راه آسمان، با همکاری باشگاه بسکتبال سمینا، لگوی بنیاد راه آسمان بر [...]

در راستای تشویق و توسعه فعالیت ورزشی و به منظور افزایش انگیزه در نوجوانان به عنوان آینده سازان راه آسمان، با همکاری باشگاه بسکتبال سمینا، لگوی بنیاد راه آسمان بر روی لباس ورزشکاران درج گردید تا در تمرینات و مسابقات پیش رو با طرح فوق شرکت نمایند.
▫️این اقدام ارزشمند به همت آقای دکتر شریعت، عضو هیئت مدیره بنیاد پیگیری و اجرا شده است.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان