گزارش حسابرس رسمی مستقل مربوط به سال مالی ۱۴۰۰

گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بنیاد نیکوکاران راه آسمان: برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر [...]

گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بنیاد نیکوکاران راه آسمان:
برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر کلیک کنید:

فایلpdf صورتهای مالی ۱۴۰۰

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای