” انعقاد تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی خانواده جدیدی با بنیاد راه آسمان “

در ادامه حمایت نیک اندیشان در ساخت مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان، تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین خانواده محترم جدیدی و بنیاد راه آسمان منعقد شد. آقای [...]

در ادامه حمایت نیک اندیشان در ساخت مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان، تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین خانواده محترم جدیدی و بنیاد راه آسمان منعقد شد.

آقای پروفسور مجید جدیدی، به نمایندگی از خانواده محترم جدیدی به نیت مادربزرگ مرحوم شان شادروان بتول سنگسری و مرحوم حاج فرهاد فرخ نژاد مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جهت کمک به ساخت پروژه مردمی راه آسمان پرداخت کردند.

طبق تفاهم نامه امضا شده، نام آن عزیزان سفر کرده در یادمان مرکز درج و ثبت می گردد.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان