” آقا بزرگی با دلی به وسعت دریا و اندیشه ای والا “

امروز پیر مردی با صفا، ساده پوش، عصا زنان قدم در راه آسمان گذاشت. او که در تمام دنیا تنها یک خانه ۴۰ متری کوچک در شهمیرزاد ولی دلی به [...]

امروز پیر مردی با صفا، ساده پوش، عصا زنان قدم در راه آسمان گذاشت.
او که در تمام دنیا تنها یک خانه ۴۰ متری کوچک در شهمیرزاد ولی دلی به وسعت اقیانوس و صفای باطنی همچون بهشت خدا دارد : گفت خیلی ندارم با ۵۰ میلیون تومان کاری برای بیماران می شود کرد ؟
آقا بزرگ اعلایی چه راحت بخشید، و چه مسئولیتی بزرگ بر دوش ما.
خدایا در کار خیر توفیقمان ده

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان ”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان