” تقدیر از خدمات ارزشمند جناب آقای دکتر محمد علی تاجیک “

  به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان: با توجه به پذیرش دکتر تاجیک به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد صدیقی، مدیر عامل بنیاد و پروفسور [...]

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان:
با توجه به پذیرش دکتر تاجیک به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد صدیقی، مدیر عامل بنیاد و پروفسور مجید جدیدی با اهدا لوح سپاس، از خدمات ارزشمند علمی ایشان به عنوان ناظر فنی و مسئول فیزیک بهداشت مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان تقدیر نمودند.
در این مراسم دکتر تاجیک، خدمت در مرکز پزشکی هسته ای و بنیاد راه آسمان را یک توفیق الهی و بهترین دوران کار علمی خود برشمرد و آرزو کرد با تکمیل مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان همه مردم ایران بتوانند از خدمات این بنیاد برخوردار شوند.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای