برگزاری جلسه بهداشت روان در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان، در تاریخ سوم بهمن به همت کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد، جلسه ی آموزشی در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان برگزار شد. [...]

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان، در تاریخ سوم بهمن به همت کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد، جلسه ی آموزشی در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان برگزار شد.

در این دوره که ۵۰ نفر از پرسنل محترم اداره کل منابع طبیعی شرکت داشتند، خانم شهلا حقیقت، روانشناس افتخاری بنیاد راه آسمان به مباحث سلامت روان و فرزند پروری پرداخت.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان