” همکاری و تعامل پژوهشی مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان با بنیاد راه آسمان “

مهندس سعید پرسا، مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان، نتایج اولیه رساله دوره دکتری خود را به بنیاد راه آسمان تقدیم کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان؛ به دنبال [...]

مهندس سعید پرسا، مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان، نتایج اولیه رساله دوره دکتری خود را به بنیاد راه آسمان تقدیم کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان؛ به دنبال همکاری موثر بنیاد راه آسمان با مهندس پرسا برای انجام پژوهش در حوزه سرطان و تدوین رساله با عنوان” تدوین مدل شهر سالم مبتنی بر تحلیل اثرات مکانی – فضایی بر پراکنش سرطان در شهر سمنان”، این پژوهشگر نتایج اولیه کار تحقیقاتی خود را به بنیاد راه آسمان اهدا کرد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان