” امضا تفاهم نامه همکاری بین سفیر ژاپن در ایران و مدیر عامل بنیاد راه…

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ تفاهم نامه همکاری بین سفارت ژاپن و بنیاد راه آسمان به منظور تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته مرکز [...]

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ تفاهم نامه همکاری بین سفارت ژاپن و بنیاد راه آسمان به منظور تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان منعقد گردید.

به موجب این تفاهم نامه، در اولین اقدام، منابع مالی یک دستگاه ماموگرافی پیشرفته به ارزش ۱۴۰ هزار یورو، از سوی بخش همکاری های اقتصادی سفارت ژاپن به بنیاد راه آسمان اهدا گردید.

لازم به ذکر است در ارزیابی بخش GGP سفارت ژاپن از سازمان های مردم نهاد کشور که بر اساس شاخص هایی همچون شفافیت مالی، اثربخشی و ماندگاری برنامه ها صورت گرفته است، بنیاد راه آسمان واجد استانداردهای علمی و سازمانی تشخیص داده شده و شایسته برخورداری از حمایت های انسان دوستانه دولت ژاپن شناخته شد.

دستگاه ماموگرافی اهدایی سفارت ژاپن برای برنامه های غربالگری و تشخیص به موقع سرطان پستان استفاده خواهد شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان