“معاینه و خودآزمایی مهمترین راه تشخیص زودهنگام سرطان پستان”

خانم اعتمادی مدرس افتخاری راه آسمان در سومین دوره پیشگیری از سرطان های ویژه بانوان در شرکت نساجی کویر عنوان کرد: مهمترین راه تشخیص زودهنگام سرطان پستان، معاینه و خودآزمایی [...]

خانم اعتمادی مدرس افتخاری راه آسمان در سومین دوره پیشگیری از سرطان های ویژه بانوان در شرکت نساجی کویر عنوان کرد: مهمترین راه تشخیص زودهنگام سرطان پستان، معاینه و خودآزمایی است.
وی همچنین افزود؛ شایع ترین علامت سرطان پستان، وجود توده بدون درد در ناحیه پستان است که با انجام معاینات و در صورت لزوم ارجاع به ماموگرافی، آن را به موقع تشخیص داد.
ماموگرافی در سن ۴۰ تا ۵۶ سالگی یک بار و بالای ۵۶ هر دو سال یک بار در حالت عادی ( بانوان کم خطر) ضروری می باشد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان