” دومین جلسه آموزش و پیشگیری از سرطان های ویژه زنان برای پرسنل محترم کارخانه…

با توجه به تقاضا و استقبال پرسنل خانم شرکت نساجی کویر و همچنین به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از لحاظ جمعیت کلاس ها، بعدازظهر ۲۴ آذر، دوره آموزش و [...]

با توجه به تقاضا و استقبال پرسنل خانم شرکت نساجی کویر و همچنین به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از لحاظ جمعیت کلاس ها، بعدازظهر ۲۴ آذر، دوره آموزش و پیشگیری از سرطان های مخصوص زنان برای گروه دوم از پرسنل شرکت توسط خانم اعتمادی مدرس افتخاری بنیاد برگزار شد.
با توجه به برنامه های آموزشی مصوب برای پیشگیری از سرطان، سازمان ها و شرکت های متقاضی می توانند با هماهنگی با مدیریت سلامت بنیاد، دوره های عمومی و تخصصی آموزشی را برای پرسنل خود درخواست نمایند.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان