” انجام اسکن بیمار دارای معلولیت ذهنی در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان “

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد راه آسمان؛ اسکن استخوان این بیمار عزیز که مشکوک به شکستگی استخوان در نواحی بدن بود با شرایط بسیار سخت و [...]

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد راه آسمان؛
اسکن استخوان این بیمار عزیز که مشکوک به شکستگی استخوان در نواحی بدن بود با شرایط بسیار سخت و ویژه با تلاش ارزشمند همکاران عزیز مرکز بویژه پروفسور جدیدی، خانم دکتر مسعودیان و آقای اسدیان با موفقیت انجام شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای