گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد (۱۴۰۰) ۲۹۷۶ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه اول (۱۴۰۰) ۳۲ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۶۷۷ ساعت

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد (۱۴۰۰) ۲۹۷۶ نفر

تعداد همیاران ۳ ماهه اول (۱۴۰۰) ۳۲ نفر

ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۶۷۷ ساعت

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان