گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰)

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۶۴۱ تعداد بیماران پذیرش شده ۴۰۶ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۶۴۱

تعداد بیماران پذیرش شده ۴۰۶

تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان