گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰)

تبلیغات شهری ۱۱۸متر مربع نشریه آموزشی ۱۰۰۰ برگ ارسال پیام های اطلاع رسانی ۱۲۰۶ عدد درج اخبار و گزارشات تصویری در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۱۲ عدد

تبلیغات شهری ۱۱۸متر مربع

نشریه آموزشی ۱۰۰۰ برگ

ارسال پیام های اطلاع رسانی ۱۲۰۶ عدد

درج اخبار و گزارشات تصویری در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۱۲ عدد

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای